วันที่ 28 เมษายน 2554

ติดต่อซื้อแกลบ โรงสีที่กุดชุมไม่มีแกลบเนื่องจากช่วงนี้ ไม่ได้สีข้าว  ได้แกลบที่โรงสีกิจพงษ์ เลิงนกทาง ขาย กิโลกรัมละ 0.85 บาท หรือ 850 บาท/ตัน  ให้เอารถไปขนเองได้เลยไม่มีรถมาส่ง

สายเนตจาก อบต. คุยกับ TOT  เมตรละ 7.50 บาท มีงบเดินจาก อบต.เป็นตู้สาขาไปได้ 500 เมตร (เราไม่ต้องจ่าย)   ระยะห่างจาก อบต.-บ้านที่จะติดเนต ประมาณ 2.5 กม.

ตรวจดิน
ตรวจโดยใช้ชุดตรวจดิน โดยการสุ่มเอาดินจากแปลงที่จะตรวจ ขุดดินลึกประมาณ 5-10 ซม นำดินมาขนาดเมล็ดถั่วเขียว และหยดน้ำยาลง 1 หยด และอ่านค่า PH  ตรวจ 4-5 จุด ต่อแปลง

– แปลงยายหนู   ตรวจดินได้ค่า PH 5.5-6.0  ดินเป็นกรดอ่อนๆ
-แปลงนาเหลิม   ตรวจดินได้ค่า PH 4.5-5  เป็นกรดอ่อนๆ
-แปลงยายเหลิม  ตรวจดินได้ค่า PH 4.5-5  เป็นกรดอ่อนๆ    ทดลองตรวจสอบดินบริเวณที่เผาที่เป็นเถ้าดำๆ ผลปรากฎว่าดินด่างจัดได้ค่า PH 7  ส่วนดินโดน จอมปลวกได้ค่า PH 7 ด่างจัด เช่นกัน
-แปลงต๋องปลูกก่อน  ตรวจดินได้ค่า Ph 5.5-6
-แปลงต๋องปลูกใหม่  ตรวจดินได้ค่า Ph 5-5.5 

การประเมิน
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) สามารถประเมินความรุนแรงได้ดังตาราง

pH (TH) pH (NZ) pH (JP) ระดับความรุนแรง
<4.0 <4.4 <4.4 เป็นกรดจัดมาก
4.0-5.0 4.4-5.5 4.5-4.9 เป็นกรดจัด
5.0-6.0 5.6-6.0 5.0-5.4 เป็นกรดปานกลาง
6.0-7.0 6.1-6.6 5.5-5.9 เป็นกรดอ่อน
6.0-6.5 เป็นกรดเล็กน้อย
6.7-7.2 6.6-7.2 เป็นกลาง
7.0-8.0 7.3-7.8 7.3-7.5 เป็นด่างอ่อน
8.0-9.0 7.9-8.4 7.6-7.9 เป็นด่างปานกลาง
>9.0 >8.5 >8.0 เป็นด่างจัด

ตรวจแปลงต๋องปลูกใหม่ ด้านหน้าทางเข้ามีเพลี้ยลง ส่วนด้านในยังสมบูรณ์ดีต้นสูงขึ้นประมาณ 1.5 เมตร
ตรวจแปลงต๋องปลูกก่อน มีเพลี้ยบ้าง 5-10% ลองถอนต้นมันดูมีหัวมัน 3 หัว น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: