ขุดมันแปลงร้อยเอ็ด

หัวมันที่ตัดออกจากเหง้าแล้ว รอส่งขายที่ลานมัน ราคา 2.8 บาท ณ วันที่ 20 เมษายน 54

เกษตรศาสตร์ 50
ใช้แรงคนถอนและดึงขึ้นเลย
พันธ์เกษตรศาสตร์50 อายุ 11 เดือน น้ำหนัก 9 กิโลกรัม
ลักษณะหัวมันออกรอบด้าน และเป็นชั้น เนื่องจากใช้เลื่อยตัดท่อนพันธ์ และปาดตา 3-4 ตา
พันธ์เกษตรศาสตร์50 อายุ 11 เดือน

 วันที่ 20 เมษายน 2554 เริ่มขุดมันแปลงที่ร้อยเอ็ด 2 ไร่  ใช้คนงานขุด 3 คน โดยการถอนขึ้นเลย มี่ แม่, น้า, พ่อ, พี่เขย,พี่ชาย  ไปช่วยตัดหัวมัน ตัดเสร็จหมดที่ขุดวันนี้ ขุดได้ 1 ไร่ แต่ยังไม่ได้เอาไปขาย

 ขุดมันวันที่ 2    21 เมษายน 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: