การผสมน้ำหมักขี้หมู

การผสมน้ำหมัก เพื่อฉีดมันสำปะหลัง

นำน้ำ 630 ลิตร ผสมสารจับใบ 122.5 cc ผสมให้เข้ากันจนทั่ว ในถัง 1000 ลิตร  หลังจากนั้น

นำน้ำหมักหัวเชื้อ 70 ลิตร ถังที่ 1 (ที่กรองไว้แล้ว) ผสมให้ได้ปริมาณน้ำทั้งหมด 700 ลิตร

–            นำส่วนผสมที่ได้ไปฉีด  ฉีดตั้งแต่ใต้ใบลงมาถึงโคนต้นมันสำปะหลัง   (ระวังอย่าให้เข้าตา)

(สัดส่วนผสม น้ำหมัก 1 ลิตร น้ำสะอาด 9 ลิตร

สารจับใบ 3.5 cc ในน้ำ 20 ลิตร

สัดส่วนการฉีดน้ำขี้หมู  100 ลิตร / ไร่

เตรียมสารจับใบตามสัดส่วนที่กำหนด ใส่ไว้ในขวดก่อน

น้ำหมักขี้หมู หลังผสมน้ำ และสารจับใบ

ฉีดแปลงระเบียบ 13 ธันวาคม 53

ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันน้ำขี้หมูเข้าตา

ฉีด แปลงต๋องปลูกใหม่

ฉีดแปลงแม่เข้ม

แปลงต๋องปลูกเก่า

หลังฉีดแปลงต๋อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: