ตรวจแปลงหลังหว่านปอเทือง 23 วัน

วันที่ 8 เมษายน 2554  ตรวจแปลงระเบียบ หลังหว่านปอเทืองแล้ว 23 วัน  เมล็ดปอเทืองยังไม่งอกแต่เมล็ดยุบลง

สันนิษฐาน  ดินแห้ง อากาศร้อน ไม่ได้เอาดินกลบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: